Top:  อื่นๆ
  Dihutsu 2012 mini truck
 ID#: 46568   Date posted: July 1, 2018;   Expire date: October 29, 2018;             122 visits
ประเภทรถ: SUV/MPV/WAGON  
ปีรถ: 2010-ปัจจุบัน  
ราคา: 175,000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  รถ dihatsu ปี 2012 มีตู้เปิดได้ 3 ด้าน รถสภาพดีมาก สวย มีเล่มพร้อมโอน  
ชื่อผู้ลงประกาศ: วราภรณ์ แซ่ตั้ง  
โทรศัพท์: 0869619990  

Contact e-mail: toulek.aa@gmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad