Top:  VOLKSWAGEN
  ขายรถเต่า
 ID#: 46545   Date posted: June 25, 2018;   Expire date: October 23, 2018;             121 visits
ประเภทรถ: รถเก๋ง  
ปีรถ: 1990-1994  
ราคา: 250000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  ขายรถเต่าปี 1972 เครื่อง1600 มีแอร์ เพิ่งยกเครื่องใหม่  
ชื่อผู้ลงประกาศ: พีรดา  
โทรศัพท์: 0624623241  

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad