Top:  BMW
  รถ BMW 323
 ID#: 46236   Date posted: May 23, 2018;   Expire date: September 20, 2018;             113 visits
ประเภทรถ: รถเก๋ง  
ปีรถ: 2000-2004  
ราคา: 265000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  รถ BMW323 ปี 2003 6สูบ
เครื่องเบนซิน รถเข้าศุชูนย์ตลอด
ไม่เคยชนหนัก
 
ชื่อผู้ลงประกาศ: วิลาศ เหมโก  
โทรศัพท์: 0813685601  

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad