Top:  MITSUBISHI
  Mitzubishi Pajero v6 3500
 ID#: 46414   Date posted: June 12, 2018;   Expire date: October 10, 2018;             70 visits
ประเภทรถ: SUV/MPV/WAGON  
ปีรถ: 1995-1999  
ราคา: 349,000.00  
ช่วงราคา: 300,000-500,000  
รายละเอียด:  สภาพดีพร้อมใช้ ไมล์น้อยมาก ใช้มือเดียว
ไม่เคยชน เครื่องเสียงใหม่+ซีดี
ติดกล้องหลังเพิ่ม  
ชื่อผู้ลงประกาศ: ป้อม  
โทรศัพท์: 0899281626  

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad