Top:  MITSUBISHI
  ฝากขายรถ pajaro sport GT
 ID#: 46272   Date posted: May 28, 2018;   Expire date: September 25, 2018;             73 visits
ประเภทรถ: SUV/MPV/WAGON  
ปีรถ: 2010-ปัจจุบัน  
ราคา: 550000  
ช่วงราคา: 500,000-700,000  
รายละเอียด:  สภาพใหม่ วิ่ง 230000  
ชื่อผู้ลงประกาศ: วงศ์ชยุตม์  
โทรศัพท์: 0858598333  

Contact e-mail: pra31013@gmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad