Top:  ISUZU
  ขายด่วน จะออกรถใหม่แล้ว
 ID#: 46815   Date posted: August 22, 2018;   Expire date: December 20, 2018;             172 visits
ประเภทรถ: รถกระบะ  
ปีรถ: 2000-2004  
ราคา: 150,000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  มือเดียวเดิมๆ ตามสภาพ ขายด่วน วางดาวน์คันใหม่แล้ว เตนท์ตีให้ แสนเดียว เสียดายรถ  
ชื่อผู้ลงประกาศ: jayoon  
โทรศัพท์: 0958281629  

Contact e-mail: jayoon55@gmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad