Top:  HYUNDAI
  HYUNDAI H1 รถสภาพนางฟ้า พร้อมใช้มาก
 ID#: 44992   Date posted: December 1, 2017;   Expire date: March 31, 2018;             184 visits
ประเภทรถ: รถตู้  
ปีรถ: 2010-ปัจจุบัน  
ราคา: 640000  
ช่วงราคา: 500,000-700,000  
รายละเอียด:  ด้วยห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ Hyundai H-1 มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย
ทั้งการรองรับผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายหรือสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งเบาะ
เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระตามความต้องการ สภาพนางฟ้าสุดๆ
 
ชื่อผู้ลงประกาศ: วีระศักดิ์  
โทรศัพท์: 0898888500  

Contact e-mail: werasak9@gmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad