Top:  FORD
  ขายรถ
 ID#: 46766   Date posted: August 11, 2018;   Expire date: December 9, 2018;             102 visits
ประเภทรถ: รถกระบะ  
ปีรถ: 2005-2009  
ราคา: 160000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  รถสภาพเดิมๆทั้งคันระบบไฟฟ้า  
ชื่อผู้ลงประกาศ: คุณอ้อย  
โทรศัพท์: 0807114147  

Contact e-mail: Penjai963@gmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad